vzw De Rand viert 20 jarig bestaan

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

vzw De Rand viert 20 jarig bestaan

De vzw De Rand viert zijn twintigjarig bestaan. Ik wil naar aanleiding daarvan mijn appreciatie uitspreken voor de rol en de verwezenlijkingen van de vzw De Rand gedurende de twee voorbije decennia. Ik was als provinciegouverneur rechtstreeks betrokken bij de oprichting van De Rand en bij de afspraken tussen de Vlaamse regering  en het provinciebestuur Vlaams-Brabant om de werking van De Rand te financieren en aan te sturen.

Specifiek karakter Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand, zeventien gemeenten die deel uitmaken van Vlaanderen maar in de nabijheid van Brussel-Hoofdstad zijn gelegen, is geen gebied als een ander. Ruimtelijk is de Vlaamse Rand veel dichter bebouwd en kent het een veel drukkere mobiliteit en activiteit dan andere gebieden. De Vlaamse Rand is meer verstedelijkt en is strategisch gelegen. Bij de inwoners zijn er een belangrijk aantal Frans- of anderstaligen, wat een grote impact heeft op onderwijs, cultuur, jeugd -en sportwerking enzovoort. Dat alles vraagt niet enkel om een specifiek en krachtig beleid, maar ook om een goed uitgebouwde organisatie, die kan instaan voor een structurele werking en die passende initiatieven op maat kan nemen. Dat heeft VZW De Rand de voorbij decennia gedaan.

Impuls voor cultuur en gemeenschapsleven

Met de zeven gemeenschapscentra in Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Jezus-Eik, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en Drogenbos heeft vzw De Rand gezorgd voor een goede verspreiding van cultuur in de randgemeenten. Via de Randkrant en de gemeenschapskranten verstrekte vzw De Rand heel wat informatie. De vzw startte een reeks nieuwe projecten en evenementen op om het gemeenschapsleven in de Vlaamse Rand warm te houden.

Nederlandse taal bevorderen, anderstaligen uitnodigen

Steeds werden de gezamenlijke inspanningen van de Vlaamse overheid, van het provinciebestuur en van de vzw De Rand gericht op een dubbele doelstelling. Enerzijds de Nederlandse taal en cultuur levend houden en de Nederlandstalige inwoners een hart onder de riem steken met een beleid dat verzekert dat ze zich thuis kunnen voelen in alle gemeenten van Vlaams-Brabant. Anderzijds de vele anderstaligen aanmoedigen om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en uit te nodigen om zich in te schakelen in de plaatselijke gemeenschap. De werking van vzw De Rand heeft daartoe zeer sterk bijgedragen.

Ik wil de vzw De Rand, al zijn medewerkers en zijn bestuurders danken voor het mooie werk en van harte gelukwensen met de twintigste verjaardag.

2017-01-30