Wateroverlast door zomeronweer: niet te voorkomen, schade wel in te perken

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Wateroverlast door zomeronweer: niet te voorkomen, schade wel in te perken

Vorige zaterdag teisterde een hevig onweer de regio Landen, Linter, Kortenaken, Budingen en Zoutleeuw. In Kortenaken en Linter  was zaterdagavond tijdelijk het gemeentelijk rampenplan van kracht. Beken traden uit hun beddingen, straten stonden blank en modder stroomde massaal van de velden. Met heel wat ondergelopen kelders en smurie als resultaat. De gemeenten en inwoners zullen nog dagen werk hebben om alles op te ruimen. Ik wil hen langs deze weg mijn steun betuigen en hoop met hen mee dat de schade vlot en correct zal worden vergoed.

Meer korte en fellere zomeronweders verwacht door de klimaatopwarming

Korte, hevige regenbuien zoals vorige zaterdag in Oost-Brabant worden door klimaatspecialisten mee toegeschreven aan de opwarming van de aarde. Het aantal dagen met erg zware neerslag is sinds het begin van de jaren ´50 gestegen van 3 naar 6 dagen per jaar. De trend in de gemiddelde jaarneerslag ligt momenteel ook al 13% hoger dan bij het begin van de metingen in 1833. Klimaatvoorspellingen tonen aan dat we in de toekomst meer rekening zullen moeten houden met zware regenstormen in de zomer.

We staan niet machteloos

Zomerstormen als het voorbij weekend in Oost-Brabant onderstrepen alleszins de noodzaak om een verdere klimaatopwarming tegen te gaan. Het provinciebestuur keurde eind juni haar klimaatbeleidsplan 2040 en klimaatactieplan 2016-2019 goed. Hiermee trekt het bestuur ten volle de kaart van een klimaatneutrale samenleving.  Tegen 2040 wil de provincie de CO2-uitstoot in de regio tegen 2040 met minstens 80 procent verminderen. Hiervoor zetten we onder meer in op hernieuwbare energie, een doorgedreven isolatie van woningen en meer gebruik van fiets en openbaar vervoer.

Daarnaast moeten we nagaan hoe we schade zo veel mogelijk kunnen vermijden. Er viel vorige zaterdag op een uur tijd 80 liter water uit de lucht. Hiertegen kan men weinig beginnen. Maar met een aantal slimme maatregelen kunnen we de effecten van zulke zware zomerstormen wel milderen. Denken we maar aan overstromingsbestendig bouwen of verbouwen en extra maatregelen nemen tegen erosie. Door gericht gras- en bufferstroken te voorzien op akkers, niet kerende bodembewerking en de aanleg van poelen voor modderopvang kan heel wat modder op de velden gehouden worden en voorkomen we dat deze de weg opspoelt en kelders of huizen binnendringt.

We zullen de komende maanden met verschillende experten en betrokken overheden de koppen bij elkaar steken om na te gaan welke milderende maatregelen het meest effect hebben en hoe we de gemeentebesturen kunnen ondersteunen om deze te promoten.

2016-07-25