Werfbezoek windturbines E314

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Werfbezoek windturbines E314

Momenteel worden 3 nieuwe windturbines gebouwd langs de E314 op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest. Vandaag nam ik deel aan het werfbezoek dat de ontwikkelaar, Aspiravi nv, organiseerde voor de provincie, de betrokken gemeentebesturen en de pers.

Als alles verder volgens planning verloopt zullen de 3 nieuwe windturbines vanaf oktober 2018 groene stroom produceren voor 6.750 gezinnen. We vermijden op die manier een CO2-uitstoot van bijna 11.000 ton per jaar. Dit nieuwe windenergieproject helpt ons weer een stap dichter bij onze klimaatdoelstellingen rond hernieuwbare energie. Toe te juichen, want in Vlaams-Brabant liggen de locaties voor windenergieprojecten niet voor het rapen: Vlaanderen bepaalde in een omzendbrief dat windturbines enkel in de buurt van grote lijn-infrastructuur kunnen worden ingeplant (zoals hier bv. langs de E314). Deze al beperkte locaties worden bijkomend gevat door sterke beperkingen en no-go zones vanuit Defensie. Het is dan ook positief dat op die locaties waar we wel mogelijkheden hebben werk gemaakt wordt van windenergie en het park Halen-Bekkevoort-Diest-Scherpenheuvel-Zichem nu uitgebreid wordt met 3 turbines.

Bij het windpark van de E314 hebben inwoners uit de omgeving van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest de voorbije jaren reeds voor bijna 2,5 miljoen euro mee geïnvesteerd in het windpark.

Ik vind het erg belangrijk dat omwonenden van bij het begin van een project betrokken worden en de kans krijgen om, indien ze dat willen, mee financieel in te stappen in een windturbine project. We bekijken momenteel ook met het provinciebestuur hoe we windenergieprojecten in de toekomst nog participatiever kunnen maken.

2018-08-22