Cybercriminaliteitspreventie

In de kijker

Deze tekst wordt niet getoond

Cybercriminaliteitspreventie

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie stelt fiches ter beschikking rond cyberpesten, phishing en ransomware. De preventiefiches bevatten een beschrijving, de frequentie, de gevolgen, de richtlijnen over sensibilisering, welke organisaties zich bezig houden met het fenomeen en waar je terecht kan voor ondersteuning, extra informatie en materiaal. De preventiefiches zijn makkelijk bruikbaar, met verwijzingen naar deskundige partners. De fiches zijn dus handig om de burger te sensibiliseren en op een uniforme manier te informeren en te sensibiliseren rond cybercriminaliteit.

Meer informatie: 

Dienst maatschappelijke veiligheid - cel preventie

Tel. 016 26 78 01

dmv.preventie@vlaamsbrabant.be