Alarmfase beëindigd - Waarschuwingsfase blijft van kracht!

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Alarmfase beëindigd - Waarschuwingsfase blijft van kracht!

De alarmfase voor ozon en hitte wordt beëindigd. De ozonconcentraties zullen afnemen, maar de temperaturen zullen nog niet onder 25°C dalen dus, blijft de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan nog steeds van kracht.

Iedereen, maar kwetsbare groepen in het bijzonder, kunnen nog steeds gezondheidseffecten ondervinden. De aanvullende maatregelen van de alarmfase kunnen worden teruggeschroefd, maar de lokale hitteplannen dienen nog verder te worden uitgevoerd (niveau waakzaamheid). 

Belangrijkste tips kan je terugvinden op : 

www.warmedagen.be

2020-08-14