Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

Criminele organisaties nestelen zich altijd ergens in een stad of gemeente…

Criminele organisaties hebben altijd een lokale uitvalsbasis nodig. De bestuurlijke aanpak geeft de lokale overheden de sleutel in handen om te voorkomen dat criminele entiteiten zich via legale structuren innestelen in de gemeente. Proefprojecten om die bestuurlijke aanpak in de praktijk vorm te geven zijn recent opgestart. Zo zagen de ARIEC’s (de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra) in Limburg, Antwerpen en Namen het levenslicht. Deze informatie-en expertisecentra zijn gericht op coördinatie, ondersteuning en het aanleveren van expertise aan gemeenten en lokale politiezones.

Op de studiedag van maandag 2 december (georganiseerd door het CPS) is ingegaan op de mogelijkheden en tekortkomingen van de wet- en regelgeving.

De meer dan 125 aanwezigen wisselden ervaringen uit over de noodzaak om de handen in elkaar te slaan om de bestuurlijke aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. Professor Dirk Van Daele schetste het juridisch kader. Uit Vlaams-Brabant hoorden we burgemeester Hans Bonte (Vilvoorde) en korpschef Stephan Gilis over hun ervaringen in de strijd tegen overlastpanden.

Ik mocht deze studiedag inleiden en in goede banen leiden. Mijn ervaring is dat de gemeenten en politiezones onzeker zijn en daarom aarzelen om bestuurlijke middelen in te zetten. Wie bestrijden? Hoe zeker is men van het probleem? Hoe krijgt men de juiste en nuttige informatie? Hoe het wettelijk kader correct toepassen en met welke graad van zekerheid?

Goede ondersteuning is dan ook broodnodig. De opgebouwde expertise door de ARIEC’s in Limburg en Antwerpen, bewijst dat bestuurlijke aanpak kan werken, complementair naast het strafrecht. Vertrouwen tussen de partners is essentieel.  We werken eraan opdat ook in Vlaams-Brabant de lokale besturen inhoudelijke ondersteuning kunnen krijgen bij het nemen van gepaste bestuurlijke maatregelen tegen de georganiseerde criminaliteit.

 

2019-12-02
Meer informatie: