Eerste steenlegging Villa Fura Tervuren

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Eerste steenlegging Villa Fura Tervuren

Villa Fura is een inclusief en duurzaam woon- & zorgproject voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

De 8 studio’s met gemeenschappelijke leef-functies worden gebouwd en verhuurd door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis. De bewoners kunnen hierdoor aan sociale voorwaarden huren, wat een grote troef is daar de doelgroep meestal over weinig financiële middelen beschikt.

Er is voorzien in een gepaste professionele ondersteuning door de zorgaanbieder “De Kerselaar vzw”.

Het project is zeer goed gelegen in de kern van Tervuren. Het centrum met zijn commerciële functies, diensten, voorzieningen alsook het Park van Tervuren liggen vlakbij.  Dit is een belangrijke meerwaarde voor de bewoners. Het betreft een mooi inbreidingsproject en is in die zin naast woningdelen ook een voorbeeldproject van kernversterking.

Begin 2021 hopen de bewoners er hun intrek te nemen.

De provincie Vlaams-Brabant en Vlabinvest apb ondersteunen dit project.

2019-09-13