Einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

In augustus stelde mijn voorganger, gouverneur Lodewijk De Witte, voor het hele grondgebied van de provincie een verbod in om tijdens de droogte water uit waterlopen op te pompen. Enkel op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne, en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV werd een uitzondering gemaakt.Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen. 

Na de regenval van de afgelopen maanden enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid dient te worden, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van mijzelf nu beslist om het captatieverbod op te heffen.

 De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020. 

2020-11-20
Meer informatie: 
Informatie voor de pers: 

Algemene communicatie: informatieverantwoordelijke gouverneur - Ine Tombeur - 016 - 26 70 79
Inhoudelijke communicatie: Katty Wouters – Vlaams beleidsadviseur - 016 - 26 70 80