Gedachtewisseling gouverneurs en commissie binnenlands bestuur

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gedachtewisseling gouverneurs en commissie binnenlands bestuur

De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid hield op 24 maart 2015 een gedachtewisseling met de Vlaamse provinciegouverneurs naar aanleiding van hun activiteitenverslag 2014. De oorsprong van deze gedachtewisseling ligt bij een overeenkomst tussen de Vlaamse partijen die in 2013 deel uitmaakten van de Vlaamse en de federale regering. Toen werd afgesproken dat de provinciegouverneurs elk jaar hun jaarverslag zouden toelichten in het Vlaams Parlement.

Aan de gouverneurs werd gevraagd een overzicht te geven van de belangrijkste punten uit hun jaarverslag, met het accent op de Vlaamse bevoegdheden. Bovendien werd gesuggereerd om bij de uiteenzettingen in te gaan op de coördinerende opdracht van de gouverneur en op de ervaringen met de procedure van de structurele onbestuurbaarheid in de gemeenten. Daarnaast werd de gouverneurs de vrijheid gelaten om elk ander onderwerp in hun uiteenzetting te verwerken.

Gouverneur Lodewijk De Witte beet de spits af. Voor de nieuw verkozen parlementsleden situeerde hij de oorsprong van de coördinatierol van de gouverneur en de verschillende deelopdrachten ter uitvoering van deze rol. De gouverneur ging ook in op een aantal specifieke projecten in Vlaams-Brabant waarin hij coördinerend en ondersteunend optreedt. Kenmerkend voor veel dossiers is de interactie van Vlaams-Brabant met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom pleit hij voor een betere afstemming op het vlak van mobiliteit en van economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Inzake het bestuurlijk toezicht stelde de gouverneur vast dat het aantal klachten de voorbije jaren stabiel is gebleven. Er zijn echter veel meer adviesaanvragen dan klachten en hun aantal stijgt. De adviesaanvragen zijn vaak afkomstig van de gemeentebesturen zelf. Tot slot gaf hij de commissieleden ook een aantal aandachtspunten voor Vlaams-Brabant mee waaronder het taaltoezicht in de randgemeenten.

2015-03-26