Gouverneur te gast op raad van bestuur van VOKA

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gouverneur te gast op raad van bestuur van VOKA

Op 10 december was ik te gast op de raad van bestuur van VOKA- Kamer van Koophandel. Ik gaf hier voor een 25-tal ondernemers een korte uiteenzetting over de huidige uitdagingen voor onze provincie voor de komende jaren. In de eerste plaats zullen we moeten blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven. We hebben in Vlaams-Brabant de enorme troef te beschikken over heel wat talenten. Met overheden, bedrijven, verenigingen en sociale instellingen moeten we coalities smeden om ook in de toekomst een top-regio te blijven.

De voorbije 2 zomers is pijnlijk helder geworden dat we ons weerbaarder moeten maken tegen droogte en waterschaarste. Ik overliep met de bedrijven een aantal maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Een waterscan kan het productieproces doorlichten en zoeken naar mogelijkheden om efficiënter en zuiniger met water om te gaan. We zullen ook veel meer moeten inzetten op ontharding, infiltreren en hergebruik van regenwater.

Ik baseerde me voor de toelichting voor VOKA op de toespraken die ik het voorbije jaar hield voor de provincieraad.

 

2019-12-10