Hoe zorgen we, samen, voor een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant?

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Hoe zorgen we, samen, voor een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant?

Tijdens de ontmoeting met burgemeesters, politie, parket en veiligheidsverantwoordelijken gaf ik een uiteenzetting over het thema dat ons blijft bekommeren: hoe zorgen we, samen, voor een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant?

Sinds de politiehervorming nodigde ik deze verantwoordelijken allen één keer per jaar uit voor een treffen rond woord, spijs en drank. Waarom ben ik dat blijven doen?

-          Om mijn erkentelijkheid en appreciatie uit te drukken voor hun werk en inzet voor de veiligheid in Vlaams-Brabant

-          Om te benadrukken dat onderling overleggen en samenwerken de basis vormen van een geïntegreerde politiewerking en veiligheidszorg. De driehoek bestuur-parket-politie moeten we ten volle laten spelen.

-          Om te proberen ons aller blikveld te verruimen, verder te kijken dan het dagelijks werk en ook uit niet-politionele invalshoeken de veiligheidsproblemen te belichten.

Na 25 jaar in de functie van provinciegouverneur gaf ik enkele aanbevelingen voor wie verder de veiligheidskar moet trekken. Blijf vernieuwen en nieuwe technologie toepassen; smeed coalities met diensten en organisaties uit verscheidene beleidsdomeinen met politie als controlerende middenvelder; werk aan een warme en solidaire samenleving en blijf overleggen en samenwerken.

2019-05-27
Meer informatie: