Infosessie voor burgemeesters - Fluxys Belgium

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Infosessie voor burgemeesters - Fluxys Belgium

Fluxys vervoert bijna een derde van de energie die de gezinnen en bedrijven in België verbruiken. Dit wordt gedaan met pijpleidingen die bijna 400 steden en gemeenten doorkruisen. Fluxys wil dan ook een goede buur zijn. Daarom heeft Fluxys met mijn steun een ontmoeting met de burgemeesters van Vlaams-Brabant georganiseerd op 29 november. 

Deze ontmoeting was een mooie gelegenheid voor Fluxys om uitleg te geven over de beste praktijken die worden gehanteerd in de samenwerking tussen hen en de lokale besturen. Bijvoorbeeld als er werken moeten worden uitgevoerd in de buurt van hun infrastructuur of wanneer er moet samengewerkt worden in het kader van de noodplanning. 

Wat noodplanning betreft, heb ik toegelicht dat er in onze provincie een provinciaal Bijzonder Nood en – Interventie Plan (BNIP) pijpleidingen is opgesteld in nauwe samenwerking met de exploitanten waaronder Fluxys, de interventiediensten en de NC112 (Noodcentrale). Dit BNIP geeft informatie over de exploitanten die pijpleidingen hebben in onze provincie, over de vervoerde producten en de samenwerking tussen de exploitanten, de interventiediensten en de overheden in geval van een incident met een pijpleiding. 

De infosessie was ook het ideale moment om naar de toekomst te kijken en naar de rol die gas en gasinfrastructuur kunnen spelen om lokale besturen, gezinnen en ondernemingen te helpen de doelstellingen inzake een koolstofneutrale toekomst en een betere luchtkwaliteit te bereiken. Vandaag heeft aardgas al heel wat voordelen. Maar Fluxys bereidt zich ook voor om morgen meer en meer groen gas te vervoeren als bijkomende bron van duurzame energie naast wind- en zonne-energie.

2019-11-29
Meer informatie: 

Meer informatie: www.fluxys.be