Minder criminaliteit en betere verkeersongevallencijfers op 5 jaar

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Minder criminaliteit en betere verkeersongevallencijfers op 5 jaar

Het aantal geregistreerde feiten, vastgesteld door de politiediensten op het grondgebied van Vlaams-Brabant kent een positieve evolutie. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen jaren, namelijk een daling van 18,35% of 19.359 feiten minder ten opzichte van 2013. 

Minder geregistreerde feiten, minder woninginbraak

We danken dit aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners. De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).

In de voorbije jaren schommelde het aantal woningbraken sterk en kende een hoogtepunt in 2013. Sinds 2013 is gelukkig de dalende trend ingezet en zien we in 2017 het aantal woningbraken verminderd met meer dan 40%!

Dit betekent niet dat we moeten berusten. We moeten allen blijven inzetten op inbraakpreventie: de bouwheer plaatst stevig inbraakwerend materiaal (zie: www.certificaatinbraakveilig.be), de politie en preventiediensten geven gratis kwaliteitsvol diefstalpreventieadvies en de wooneigenaar voert dit advies uit, de buurt zorgt voor elkaar.

Samen maken we het verschil!

Dalende trend aantal verkeersongevallen 2005-2017

Uit de ongevallencijfers voor de periode 2005-2017 blijkt dat in onze provincie het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel van 4.284 VKOLL naar 3.055 is gedaald. Dit is een daling van 29 %. In 2017 waren er nog 3.055 VKOLL, de grens van de 3.000 verkeersongevallen is in zicht.

Uit ongevallencijfers voor de periode 2011-2017 waarbij minstens 1 dode viel, stellen we vast dat in onze provincie er vanaf 2012 een soort status quo is rond de 50 doden. Pas in 2016 knopen we opnieuw aan met lagere aantallen doden zoals in 2011 (36). 

Deze cijfers zijn voor mij het aantoonbaar bewijs dat het veiligheidsbeleid waarbij we zowel integraal als geïntegreerd werken, samen met alle partners, Vlaams-Brabant veiliger en leefbaarder maken.

2018-05-30