Nieuwjaarstreffen vzw ‘de Rand’

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Nieuwjaarstreffen vzw ‘de Rand’

Gisteren had ik de eer gastspreker te zijn op het nieuwjaarstreffen van vzw ‘de Rand’ in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode, nadat algemeen directeur Eddy Frans en voorzitter Hubert Lyben teruggeblikt hadden op het voorbije jaar en de doelstellingen voor 2019 hadden toegelicht.

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. Intussen is de vzw reeds 22 jaar actief op het terrein, in samenwerking met de provincie en de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Rand kent ook nog andere uitdagingen, maar in mijn toespraak ben ik ingegaan op het aspect taal en taalpromotie. We stellen jaar na jaar vast dat het aantal gezinnen waar Nederlands de enige thuistaal is daalt, door de grote instroom in de Vlaamse Rand van anderstaligen. Maar tegelijk stellen we ook vast dat het aantal gezinnen waar Nederlands een thuistaal is naast (een) andere, lichtjes stijgt. Onderzoek wijst ook uit dat het gebruik van het Nederlands in de publieke ruimte niet afneemt en nog steeds dominant is. Met andere woorden, ook al is Nederlands misschien niet de thuistaal, de inwoners van de Vlaamse Rand gebruiken wel Nederlands in hun contacten met buren, in de winkel, in hun communicatie met de overheid.

Dit is uiteraard geen statisch gegeven. Het aantal inwoners in de Vlaamse Rand blijft immers jaar na jaar toenemen en het aandeel van mensen die van oorsprong anderstalig zijn blijft groot. Met andere woorden, in essentie blijven de uitdagingen dezelfde als 22 jaar geleden. De context is helemaal veranderd, de aanpak is dan ook geëvolueerd, en zal dat ook blijven doen, maar de doelstellingen zijn nog steeds dezelfde.

Daarom moet vzw ‘de Rand’ mijns inziens de weg verder zetten die de laatste jaren is gevolgd: taalcursussen blijven essentieel, de initiatieven inzake taalpromotie moeten verder gezet worden en er moeten nog extra inspanningen geleverd worden om anderstalige kinderen te betrekken in jeugdverenigingen, speelpleinen en sportverenigingen. Dit alles moet gebeuren in een sfeer van openheid, met nadruk op integratie in het gemeenschapsleden, zodat het Nederlands niet alleen de taal is die je nodig hebt om te studeren en te werken, maar ook de taal van het hart wordt. Ik hoop dat we hier ook de volgende jaren in dezelfde goeie verstandhouding met vzw ‘de Rand’, de provincie en de Vlaamse overheid kunnen aan blijven werken.

2019-01-29