Provinciaal verbod op verspilling drinkwater ingesteld

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Provinciaal verbod op verspilling drinkwater ingesteld

Op vraag van Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en landbouw Joke Schauvliege vaardig ik vandaag een politiebesluit uit waarin een provinciaal verbod in op verspilling van drinkwater wordt ingesteld. Overtreders van het verbod kunnen gesanctioneerd worden met geldboetes en gevangenisstraffen. 

Droogte houdt aan: duurzame maatregelen nodig

Overal in Vlaanderen zijn de debieten in de waterlopen op veel plaatsen bij de 10% laagste voor de tijd van het jaar. De droogte van de voorbije periode zet zich ook door in het grondwater. Midden juni is de grondwaterstand op meer dan de helft van de meetplaatsen zeer laag voor de tijd van het jaar.

Als het droge weer nog zou aanhouden, dan verwachten we dat zeer lage grondwaterstanden algemeen gaan voorkomen in Vlaanderen. Daarom zijn preventief tijdelijke maatregelen nodig, onder meer door onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan.

De aanhoudende droogte kan tot gevolg hebben dat een normale drinkwaterbedeling handhaven moeilijk wordt. Ook de komende tien dagen wordt slechts een beperkte hoeveelheid neerslag verwacht. Dit leidt tot neerslagtekorten die de 5% laagste waarden sinds 1970 benaderen.

Toegenomen vraag naar drinkwater

Door de warmteperiode is de vraag naar drinkwater substantieel toegenomen, op sommige plaatsen met meer dan 40% t.o.v. het normale gemiddelde gebruik. De drinkwatermaatschappijen slagen er vooralsnog in om alle locaties in Vlaanderen van voldoende drinkwater te voorzien, maar de aanhoudende droogte kan de productiecapaciteit en de leveringszekerheid in negatieve zin beïnvloeden.

Waaruit bestaat het verbod op verspilling drinkwater?  

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Om te vermijden dat de voorraden zo vroeg op het jaar al grotendeels moeten worden uitgeput en om te verzekeren dat de bestaande productie- en distributie-infrastructuur toereikend blijft, vraag ik de bevolking en de bedrijven het verbod te respecteren.

2017-06-22