Samen tegen het coronavirus

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Boodschap van de gouverneur aan de bevolking

In de voorbije weken zijn enorme inspanningen geleverd. De overheid heeft veel van haar burgers gevraagd, en samen zijn we erin geslaagd het virus onder controle te krijgen. De grafieken als bijlage tonen aan dat de situatie gunstig evolueert. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen neemt af. Het ‘reproductiegetal’ van het virus (de zogenaamde R-waarde), is sterk gedaald. Dit getal staat voor het aantal mensen dat besmet wordt door elk nieuw geval van COVID-19. Bij de aanvang van de coronacrisis was dat cijfer 3. Dat wil zeggen dat elke patiënt 3 andere mensen besmette. Op 4 mei is dit getal gezakt tot 0,6. Dat is goed nieuws, het toont dat de epidemie verder krimpt. Ook voor de provincie Vlaams-Brabant zijn de cijfers momenteel zeer gunstig. We zien dat in de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal mensen die momenteel nog op de afdeling intensieve zorgen verblijven. Het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis voor onze provincie is nagenoeg gehalveerd, van meer dan 300 opnames op de piek van de epidemie (omstreeks 5 april), tot iets minder dan 150 gevallen nu.

Uit deze cijfers mogen we besluiten dat het goed gaat, en dat de crisis voorlopig over haar hoogtepunt heen is. Dat hebben we allemaal samen gedaan. En daar wil ik iedereen heel hard voor bedanken. Ik bedank diegenen die in de voorbije weken hard gewerkt hebben om zieken en kwetsbaren te verzorgen en bij te staan, en om de goede orde in de samenleving te bewaren. Maar ook alle anderen die gewerkt hebben om ons van eten, medicijnen en andere levensmiddelen te voorzien. En ieder van u, voor uw inzet en doorzettingsvermogen. De maatregelen die ons zijn opgelegd, de inspanningen die zijn gevraagd, waren en zijn soms hard en moeilijk. Het echte, fysieke contact met mensen die we graag zien, hebben we heel lang moeten missen. Werk en gezin combineren werd een nieuwe uitdaging in coronatijden, een niet te onderschatten inspanning voor heel wat (jonge) ouders en gezinnen. Ook van onze kinderen en jongeren zijn (en worden) opofferingen gevraagd, die de meeste van hen zeer plichtsbewust en dapper hebben opgevolgd. We hebben samen bewezen dat het kan, laat ons nu ook op deze manier verdergaan.

In de komende weken zal stapsgewijs meer mogelijk worden. We mogen enkele vrienden of familieleden opnieuw ontmoeten, we kunnen weer naar de winkel, de scholen hervatten en ontspanningsmogelijkheden worden uitgebreid. Dat is fijn, en voor velen is het ook echt tijd dat dit terug kan. Maar het virus is niet weg. Er worden nog mensen besmet, er liggen nog mensen in het ziekenhuis. En iedere dag sterven nog mensen aan COVID-19. We moeten dus voorzichtig blijven, en in de komende weken en maanden een manier vinden om naar een ‘nieuw normaal’ te gaan, waarin we met het virus leren samenleven.

Dat kan, als we de vrijheid die we opnieuw krijgen om dingen te doen, goed benutten. Beperkt bezoek ontvangen mag weer, maar blijf bij de bubbels die je zo creëert. Vermenigvuldig de contacten niet door verschillende kringen van mensen te vermengen. Blijf ook uw aantal verplaatsingen en de afstand ervan beperken. Het moment om eender waar naartoe te gaan, is nog niet aangebroken. Blijf dus ook winkelen, sporten en ontspannen in de eigen omgeving. Steun lokale handelaars en winkel functioneel, verken velden, wegen en parken in de omtrek. Toeristische uitstappen of shoppingdagjes kunnen nog niet. En wat we ook doen, de volgende 5 basisregels moeten deel uitmaken van onze dagelijkse gewoonten:

➢ Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
➢ Was je handen regelmatig met water en zeep.
➢ Hou minstens 1,5 meter afstand.
➢ Beperk je fysieke sociale contacten.
➢ Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Het is nu aan ons om het virus onder controle te houden. Allemaal samen. Denken aan elkaar en verantwoordelijkheid opnemen, engagement om er met z’n allen voor elkaar te zijn, zijn heel belangrijk. Ons gedrag bepaalt de curve in de komende weken. We kunnen die curve vlak houden, als we ons samen houden aan de richtlijnen van de experten en de regering.

2020-05-08