Spaarzaam omspringen met water en tijdelijke opschorting van de uitbreiding captatieverbod

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Spaarzaam omspringen met water en tijdelijke opschorting van de uitbreiding captatieverbod

Spaarzaam omspringen met water en tijdelijk opschorten uitbreiding van captatieverbod

De hoge temperaturen die verwacht worden voor de komende dagen zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken. In mei leidde dit lokaal tot tijdelijke onderbrekingen van de waterlevering via het drinkwaternet. Ik heb daarom van 22 mei tot 10 juni beperkingen moeten opleggen voor het gebruik van drinkwater. Het is erg belangrijk dat we de komende dagen zulke hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Daarom roep ik op om de volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering. Het gaat om:

· het bevoorraden van fonteinen;
· het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten,
parkings en pleinen;
· het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
· het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
· het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
· het vullen of bijvullen van vijvers;
· het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
· het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
· het besproeien van velden en weiden.

Omwille van de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde ik op 21 mei een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29/05 uitgebreid. Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in onze waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslag van 58,7mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt. De
weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk is. Daarom wordt de uitbreiding van 29/05 op het eerste captatieverbod opgeschort en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21/05). De tijdelijke opheffing gaat vanavond in en loopt t.e.m. 27 juni. Per 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29/05 terug van kracht. De tijdelijke opschorting geldt ook niet voor de Dorpbronbeek in de bovenloop van de Kleine Gete.

2020-06-23