Startmoment derde handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Startmoment derde handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten

Op maandag 3 juni gaf ik in het provinciehuis te Leuven de aftrap voor de campagne rond de handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten van de Mooimakers. Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Ze organiseerden een briefing voor iedereen die dit jaar wil deelnemen aan de handhavingsweek van 30 september tot 6 oktober.

Maatschappelijke kost van 22 euro per inwoner

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstorten en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales. Sluikstorten en zwerfvuil kostten de overheid in 2017 zo’n 150 miljoen euro, hetgeen neerkomt op ruim 22 euro per inwoner.

Dit is weliswaar een kwart minder dan in het referentiejaar 2015, maar blijft een onaanvaardbare maatschappelijke kost. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich hier heel erg aan. Lokale overheden krijgen er veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

Onderzoek toont aan dat sensibilisatie bij de doelgroep ‘hardnekkige sluikstorters’ niet werkt. Handhaving is hier aan de orde. Ook sociale controle door inwoners of andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld gemeenschapswachten is hier zeer belangrijk. Meer formele handhaving kan gebeuren door GAS-ambtenaren en politie en door toezicht door andere ambtenaren die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimte.

Extra toezicht op sluikstorten en zwerfvuil

Van 30 september tot 6 oktober vindt de derde Vlaamse handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. In deze week wordt er extra toegekeken en kordater opgetreden door handhavers (politie, gemeentelijke milieuambtenaren…) .

De Mooimakers nodigen iedereen uit om zijn bijdrage te leveren aan de actie tegen zwerfvuil : burgers, scholen, bedrijven, lokale besturen en verenigingen kunnen deelnemen. Daarnaast zullen heel wat instanties deelnemen : politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, bijzondere veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.

Momenteel wordt ook gewerkt aan de applicatie ‘mijn mooie straat’ waar in de toekomst ook burgers melding zullen kunnen maken van bepaalde knelpunten rond sluikstort en zwerfvuil. Op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat kan je aangeven op de hoogte te willen gehouden worden van dit initiatief.

2019-06-03