Studiedag KB Lokale Noodplanning 2019

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

KB lokale noodplanning
Studiedag KB Lokale Noodplanning 2019

De dienst Noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum organiseerde op maandag 21 oktober 2019 in het provinciehuis van Vlaams-Brabant een studiedag die de focus legde op de belangrijkste nieuwigheden in het koninklijk besluit. Ik mocht samen met verschillende sprekers van overheden en interventiediensten de veranderingen en nieuwigheden voorstellen en bespreken.

Op 22 mei 2019 werd het nieuwe koninklijk besluit betreffende de noodplanning gepubliceerd, het vervangt het koninklijk besluit van 2006. Het beschrijft de organisatie en de werking van de noodplanning, en  het beheer van noodsituaties op lokaal niveau. Het verduidelijkt de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

2019-10-22