Symposium 10 jaar Strategisch Project Demervallei en Laak

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Symposium 10 jaar Strategisch Project Demervallei en Laak

Op 19 maart organiseerde het Regionaal Landschap Noord-Hageland een symposium over 10 jaar strategische project Demervallei en Laak.

Een antwoord op overstromingen

Ik kon samen met de gemeenten en met de gespecialiseerde diensten terugblikken op de weg die de voorbije 10 jaar is afgelegd. Het project voor de Demer was het eerste in het buitengebied en heeft pionierswerk geleverd. De uitdaging was: een antwoord bieden op de overstromingsproblematiek in de vallei en meer ruimte voor het natuurlijk bergen van water. De samenwerking kreeg vorm onderweg: door groeiend vertrouwen tussen de partners onderling en door de investeringsmogelijkheden via SIGMA. Samen werkten we aan een toekomstvisie Ruimtelijk Uitvoeringsplan over het waterbeheer, het realiseren van de Europese natuurdoelstellingen en het recreatief medegebruik in de vallei. Die integrale visie kreeg een vertaling in het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Demervallei.

Van visie naar uitvoering

Er wordt in de vallei nu al geïnvesteerd in fiets- en wandelpaden en in natuurherstel. Er werden vijf Demertrefplaatsen ingericht, die de bezoekers een aangename rustplek bieden in de Demervallei.

De eerste werken aan de Demer zelf gingen in januari van start aan de Vinkenberg, tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Hier wordt een voormalige rivierarm terug met de Demer verbonden. Tussen nu en 2030 worden 30 meanders opnieuw aangesloten. Dit levert een dubbel voordeel op. In natte periodes helpt het om hoge waterpeilen op te vangen, zodat overstromingen vermeden worden. In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging van de vallei tegengaat.

Krachten blijven bundelen

Dankzij de steun van het departement Omgeving kon het strategisch project uitgroeien tot een project dat gedragen wordt door veel schouders. De financiering vanuit het departement Omgeving voor het strategisch project loopt af in april. Het zal zaak zijn de gezamenlijke visie tot leven te brengen en de investeringen en terreinrealisaties op elkaar af te stemmen. Ik heb daarom op het symposium gepleit om in de toekomst de coördinatie voort te zetten vanuit de regio zelf. Het regionaal landschap bespreekt dit met de gemeentebesturen en het provinciebestuur.

2019-03-20