(Te droog, te nat)²

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

(Te droog, te nat)²

In mijn toespraak voor de provincieraad pleit ik voor een versnelling in het integraal waterbeleid. We hebben de laatste decennia weliswaar al een hele weg afgelegd: we zijn beter beschermd tegen overstromingen, de zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in onze provincie ligt intussen op 80%, de waterkwaliteit nam gestaag toe, het waterverbruik in onze industrie werd efficiënter. Maar ondanks onze inspanningen is er nog een hele weg te gaan. ‘Terwijl we de emmer dragen, wordt hij steeds zwaarder’. Klimaatverandering maakt dat het watervraagstuk zwaarder en ingewikkelder wordt. Extra middelen en mensen zijn nodig.

Frequenter en extremer

De zomer van 2018 kende het grootste aantal dagen zonder regen sinds de metingen in 1833 begonnen. De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen, zowel op het vlak van overstromingen als op het vlak van waterschaarste. Extreme weersomstandigheden (te droog of te nat) zullen zich frequenter en heviger voordoen. Zomers worden droger en warmer, winters natter, met een hoger risico op overstromingen.

Meer en minder

Om ons te wapenen tegen overstromingen wordt al gewerkt aan paraatheid, preventie en protectie. We zetten in op erosiebestrijding, voorzien opvangbekkens en overstromingsgebieden, we werken aan valleiherstel en zijn voorzichtiger geworden als het aankomt op bouwen in watergevoelige gebieden. Maar de essentie van het probleem is dat we een dichtbevolkt gebied zijn en de ruimte voor water de voorbije jaren blijft afnemen. Nog steeds verdwijnt dagelijks 6 ha open ruimte in Vlaanderen.

Verharding levert problemen op bij overstromingen en is mee de oorzaak van verdroging. Het mechanisme is twee keer hetzelfde: het water kan de grond niet indringen. Dit maakt dat het afstroomt en sneller wateroverlast veroorzaakt. Het maakt ook dat de grondwatertafels onvoldoende worden aangevuld.

De sleutel is dus bijkomende verharding tegengaan en nagaan waar en hoe we kunnen ontharden.

Iedereen mee in bad

Om ons veerkrachtiger te maken tegen zowel droogte als wateroverlast zullen we de krachten moeten bundelen. Europa heeft Vlaanderen tot 2027 uitstel gegeven om een goede kwaliteit voor haar waterlopen voor te leggen. In zijn toespraak vreest de gouverneur dat we zelfs in de ‘derde zit’ niet slagen. Aanvankelijk stond 2015 voorop, maar ondanks het uitstel zien we dat we een versnelling hoger moeten schakelen om de doelstelling in 2027 te halen. De gouverneur wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid: ruimtelijk ordenings- en vergunningenbeleid, waterbeheer, versnelde investering in riolering en waterzuivering, inspanningen voor hergebruik van water in industrie, kantoren en handel, een watervriendelijke landbouw. Ook op niveau van de huishoudens zijn nog heel wat winsten te maken op vlak van waterzuinigheid, regenwateropvang en infiltratie.

De toespraak is een oproep tot actie en gaat in op de verschillende oplossingspistes.        

 

2019-02-19
Meer informatie: