Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt vervolgd

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt vervolgd

De burgemeesters werken aan een nieuw project “versterkt streekbeleid” 

Ik nam deel aan een vergadering van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. We kwamen bijeen bij Colruyt Group, een geweldig bedrijf. Het betrof een speciale bijeenkomst waarop zowel de uittredende als de nieuwe burgemeesters en gedeputeerden aanwezig waren.  

Er werd een balans opgemaakt van de werking sinds de start in 2015. En de balans was bijzonder positief! O.a. de uitbouw van het Wijk-werken, het oprichten van het platform Luchthavenregio, de actualisering van het dossier ‘centrumregio Halle-Vilvoorde’, het project slimme regio Halle-Vilvoorde, het dossier kernversterking en de Pop-up sociale economie werden als goede praktijken aangehaald. Ook de beleidsafstemming en de acties om op te komen voor de streek konden op bijval rekenen. 

Het lokale bestuur is het niveau om concrete vragen en problemen van haar inwoners aan te pakken. Het lokale bestuur staat kort bij de burgers. Maar op diverse beleidsdomeinen is het aangewezen om met de omliggende gemeenten te overleggen en samen te werken.

Er wordt werk gemaakt van een memorandum met de vragen van de regio Halle-Vilvoorde voor de Vlaamse en voor de federale regering. En de visie om werk te maken van een ‘Smart Region Halle-Vilvoorde’ is goedgekeurd.

2018-12-21