Tweede trefdag voor de strategische projecten in onze provincie

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Tweede trefdag voor de strategische projecten in onze provincie

Op 30 november organiseerde ik een tweede trefdag voor de strategische projecten in onze provincie. Er lopen 11 strategische projecten in onze provincie. Allemaal zetten ze in op de ruimtelijke uitdagingen in hun gebied. De verwevenheid van verschillende functies zoals wonen, industrie, natuur, waterveiligheid en recreatie komen in de meeste projecten terug. Bij Regionet staat de relatie mobiliteit en ruimtelijke ordening centraal. Een paar projecten zetten specifiek in op riviervalleien (Zenne, Demer, Gete). In Vilvoorde-Machelen wordt gewerkt aan de reconversie van de oude industriegebieden. Groene Noordrand, Merode, Horizon+ en Open ruimte in en om Mechelen zetten in op de verwevenheid van verschillende functies in de open ruimte. Het nieuwe project ‘hernieuwbare energie in het Pajottenland’ gaat op zoek naar kansen voor groene energie en hoe deze optimaal in het landschap kunnen worden ingepland.

De strategische projecten hebben allemaal als opdracht om met een veelheid aan partners samen te zoeken naar een gedragen visie voor hun werkingsgebied. Hoe verzoenen we verschillende claims op de ruimte, waar willen we naartoe en wie zet zijn schouders onder welke acties? Op de trefdag voorzien we ruimte om kennis te delen onder elkaar.

Op deze tweede netwerkdag gingen we in de voormiddag in op participatie en hoe we elkaar daarin kunnen versterken. In de namiddag maakten we kennis met het strategisch project Horizon+ en konden we op terrein o.a. een van de kunstwerken in het bos bezichtigen van kunstenaar Kristof Morel. Hij verwijst met 4 immense glas-in-lood ramen in het kathedraalbos naar de ontwikkelingsstadia van vier typische soorten voor het Zoniënwoud: het Vliegend hert, de Grote weerschijnvlinder, de Ijsvogel en de Vroedmeesterpad. De kunstwerken zijn te bezichtigen tot mei 2019.

2018-12-05
Meer informatie: 

Meer info over de strategische projecten

Meer info over de kunstwerken