Uitbreiding captatieverbod Vlaams-Brabant vanaf 30 mei 2020

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Uitbreiding captatieverbod Vlaams-Brabant vanaf 30 mei 2020

Op 21 mei stelde de gouverneur van Vlaams-Brabant een captatieverbod in voor een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. Nu, een week later, stellen we vast dat de waterniveaus in heel wat waterlopen gezakt zijn onder hun kritische drempel. De droogte van de voorbije weken en het uitblijven van regen maken dat het bestaande captatieverbod wordt uitgebreid.

Op basis van peilmetingen en terreinwaarnemingen zien we dat waterpeilen verder achteruitgaan en bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Om te beslissen of een waterloop al of niet onder een captatieverbod valt, baseren we ons op kwetsbaarheidskaarten waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe sneller een captatieverbod van kracht wordt.
We zien momenteel dat ook de minder kwetsbare waterlopen toch onder hun kritische waterpeil zijn gezakt in heel wat delen van onze provincie. Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg op 28/05 heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf 30/05/2020 het bestaande captatieverbod uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

DEMERBEKKEN
 Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer (BV13) en de onbevaarbare Demer (B3001),

ZENNEBEKKEN
 Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi (BV30) en de Zenne (B1001),

DIJLEBEKKEN
 Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer (BV13), met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle (BV32),

DENDERBEKKEN
 Het stroomgebied van de Mark (B5952),
 De stroomgebieden van de Berchembosbeek (B5105), de Prindaalbeek (B5129), de Papenmeersbeek (B5112), de Steenhoutmeersbeek (B5113) en de Wolfputbeek (B5103),
 Het stroomgebied van de Hollebeek (B5090), stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek (B5091),
 Het stroomgebied van de Steenvoordbeek (B5099),

NETEBEKKEN
 Het stroomgebied van de Herseltseloop (B7018)

Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Tot slot herhaalt de gouverneur nogmaals zijn oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed! Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze.

2020-05-30