Uitwisselingsdag SAVE

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Uitwisselingsdag SAVE

Op woensdag 31 januari vond in het provinciehuis een SAVE-uitwisselingsdag van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen plaats.

Voor de tweede maal organiseert de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een SAVE-uitwisselingsdag voor de deelnemende gemeenten, partners en leden van de vzw. ‘Samen-werken is niet optellen maar vermenigvuldigen’. Het motto van één van de workshops maakt duidelijk dat we het verkeer enkel verder veiliger kunnen maken door een veelheid aan lokale initiatieven en acties. We hebben de creativiteit en de inzet van velen nodig om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen. Op deze dag ging de aandacht naar vragen als: hoe kunnen we met de manier waarop we wijken en straten inrichten bijdragen tot een verkeersveilige omgeving? hoe vermijden we conflicten tussen zwaar verkeer en fietsende kinderen? hoe kan innovatie een injectie geven aan het verkeersveilgheidbeleid? en hoe lukken we er in om het gedrag van verkeersdeelnemers zo te veranderen dat de buurten veiliger en meer kindvriendelijk worden?  De deelnemers konden terecht op de diverse stands met info over concrete projecten.

SAVE

SAVE is de gemeenschappelijke naam voor alle acties van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen voor verkeersveiligheid. SAVE staat voor ‘Samen actief voor veilig verkeer’.

Samen-werken aan een verkeersveilige omgeving

Met haar SAVE-charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen lokale besturen duurzaam betrekken bij haar strijd tegen de nog steeds te grote verkeersonveiligheid in ons land. Ik heb als gouverneur in het verleden de gemeenten uit Vlaams-Brabant opgeroepen om samen te werken met SAVE en zal dat blijven stimuleren.

2019-01-30