Uniforme verplichting om mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Uniforme verplichting om mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen

Tot voor kort was het in heel België verplicht een mondneusmasker te dragen op alle markten, kermissen en bij een heel aantal evenementen. In het meest recente ministerieel besluit van 25 september werd dit aangepast en werd het opleggen van deze mondmaskerplicht overgelaten aan de lokale besturen. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak voor verwarrende situaties zorgt, terwijl de Covid-19 besmettingscijfers in Vlaams-Brabant blijven stijgen.

Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel lokale besturen als aan burgers, bepaal ik nu voor het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant een aantal publieke plaatsen en evenementen waar het zoals voorheen verplicht is een mondneusmasker te dragen.

Concreet gaat het ondermeer  om openbare gebouwen markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. 

Het gaat hier niet echt om een verstrenging van de regels, maar eerder om het verderzetten van de situatie die voor het nieuwe ministerieel besluit van 25 september bestond. Ik wil vooral duidelijkheid scheppen. Ook het stijgend aantal besmettingen in onze provincie vraagt om voortzetting van de maatregelen, zeker bij activiteiten en op locaties  waar er een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.

Ik blijf een groot voorstander van lokaal maatwerk op het vlak van coronamaatregelen, maar sommige verplichtingen lenen zich nu eenmaal beter tot een algemene toepassing.

Het komt nog steeds toe aan een burgemeester om in de eigen gemeente te bepalen wat drukke winkelstraten of andere druk bezochte plaatsen zijn waar een mondmaskerplicht geldt. Deze gerichte en lokale benadering laat toe om een logische en vooral effectieve aanpak te hanteren. Maar burgers hebben ook nood aan duidelijkheid en eenvormigheid, en daarom is het goed om voor een aantal evidente activiteiten en locaties maatregelen voor de hele provincie af te kondigen. 

Sinds 14 augustus was het in heel Vlaams-Brabant al verplicht steeds een mondneusmasker bij zich te hebben. Deze verplichting blijft vanzelfsprekend gelden, en wordt opnieuw opgenomen in mijn besluit van de gouverneur. Het besluit gaat in op 6 oktober, en werd trouwens ook in een aantal andere provincies al uitgevaardigd.  

2020-10-06