Vlaams-Brabantse algemeen directeurs treffen elkaar

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Vlaams-Brabantse algemeen directeurs treffen elkaar

Vandaag was ik een van de gastsprekers op het nieuwjaarstreffen van Exello.net Vlaams-Brabant.

Exello.net is een samenwerkingsverband van en voor algemeen directeurs, de nieuwe titel van wat we kenden als de gemeentesecretaris. Exello wil kennis én inzet bundelen om de verschillende partners van de lokale besturen dichter bij elkaar te brengen ten dienste van elkaar en van het lokale beleid. Op die manier wil het meewerken aan de realisatie van een slagkrachtige en moderne lokale overheid.

Vandaag hielden ze hun nieuwjaarstreffen voor de algemeen directeurs van Vlaams-Brabant in het provinciehuis in Leuven. Marjolein De Wilde, van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck – UA gaf de gasten inzicht over het lokaal sociaal beleid. Martin Ruebens, secretaris-generaal van departement kanselarij en bestuur, lichtte het bestuursdecreet toe.

Zelfs sprak ik in de openingstoespraak over de evolutie van het bestuurlijk toezicht. Daarbij benadrukte ik dat ik steeds gestreefd heb naar een begeleidend toezicht. In plaats van enkel op te optreden na het besluitvormingsproces en het genomen besluit te schorsen of te vernietigen, leek het mij steeds een goede zaak om lokale besturen te helpen om correcte beslissingen te nemen, en hen dus te begeleiden in het proces indien nodig. De wetgever is in de loop der jaren een andere richting uitgegaan inzake het toezicht. Maar tegelijkertijd is het instrument van de audits in het leven geroepen. Op basis van deze audits doet Audit Vlaanderen regelmatig aanbevelingen in hun rapporten. Uit het globaal rapport van de organisatie-audits 2015-2018 bleek dat de lokale besturen hun werking de laatste jaren met succes geprofessionaliseerd hebben. Ze evalueren vaker kritisch hun werking en sturen die bij.

Er blijft uiteraard nog werk aan de winkel op het vlak van de organisatiebeheersing. De algemeen directeurs spelen hierin een belangrijke rol. Daarom is het lovenswaardig dat Exello zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring via initiatieven zoals dit nieuwjaarstreffen.

2019-02-06