Voorjaarsontmoeting met de gerechtelijke en bestuurlijke overheden

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Voorjaarsontmoeting met de gerechtelijke en bestuurlijke overheden

Voorjaarsontmoeting met de gerechtelijke en bestuurlijke overheden over bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad op 7 mei 2015 in het Provinciehuis te Leuven

Sedert twee decennia bouw ik samen met gemeenten en politie aan een veiliger Vlaams-Brabant. Al 20 jaar kan ik daarbij rekenen op de vele partners in die veiligheidszorg die elk vanuit hun eigenheid een essentiële bijdrage leveren.

Tijdens de voorjaarsontmoeting op 7 mei 2015 in het Provinciehuis te Leuven heb ik de gerechtelijke en bestuurlijke overheden, de verantwoordelijken bij de lokale en federale politie en andere actoren die zich inzetten voor een kwaliteitsvolle geïntegreerde veiligheidsaanpak uitgenodigd om samen met hen 20 jaar goed overleg en intense samenwerking op het vlak van veiligheid in onze provincie in de kijker te zetten.

De aanwezigen kregen een boeiende uiteenzetting door Professor Dirk Van Daele (KU Leuven - Instituut voor Strafrecht en Leuvens Instituut voor Criminologie), over de rol van de bestuurlijke overheid bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. In opdracht van de Europese Commissie onderzocht hij, samen met de Universiteit van Tilburg, de mogelijkheden voor een bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad op Europees niveau. Aan de hand van concrete voorbeelden lichtte professor Van Daele de mogelijkheden voor een bestuurlijke aanpak vanuit een juridische en praktische invalshoek toe.

2015-05-07