15 jaar Vlaams-Brabant

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2010
15 jaar Vlaams-Brabant

Omdat Vlaams-Brabant 15 jaar geleden als autonome provincie in het leven werd geroepen, wilde de gouverneur onderzoeken hoe Vlaams-Brabant als regio en als samenleving geëvolueerd is sinds haar oprichting. Hij wilde dat doen voor enkele van de belangrijkste maatschappelijke domeinen. Voor zijn toespraak van 2010 diepte hij bijgevolg niet één thema uit, maar probeerde hij een beknopte stand van zaken op te maken voor verschillende beleidssectoren. Door afstand te nemen van de dagelijkse gebeurtenissen, probeert hij zo een voorstelling te maken van welke richting het de komende 10 á 15 jaar moet uitgaan.