De lokroep van smart city/smart region

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2017
De lokroep van smart city/smart region

Tijdens zijn toespraak voor de provincieraad ging gouverneur Lodewijk De Witte dieper in op de digitale technologieën en wat die kunnen betekenen voor de lokale besturen.

Digitale technologieën veroveren in snel tempo de wereld. Nieuwe ontwikkelingen halen dagelijks het nieuws met innovatieve toepassingen van sensoren en supersnel internet, met allerlei apps, maar ook met aspecten rond veiligheid van data en privacy.

Iedereen smart

‘Lokale besturen kunnen niet anders dan meegaan in de evolutie richting ‘smart’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Maar dat roept ook vele vragen op. Welke basisinfrastructuur moeten lokale overheden uitrollen om de digitale transformatie te ondersteunen? Hoe kan digitale innovatie bijdragen aan de onderbouwing van beleidskeuzes en hoe kunnen ze ICT inzetten om beter onze beleidsdoelen te halen? Hoe onderscheiden ze in de brede waaier van mogelijkheden het kaf van het koren? Wat zijn de aandachtspunten?

Technologie moet zorgen voor menselijke en leefbare samenleving

‘Digitale technologie is een fantastisch hulpmiddel zolang  ze verstandig gebruikt wordt en we alle mogelijkheden en truckjes ervan niet als speeltjes zien’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘We moeten hierbij steeds het doel voor ogen houden: een menselijke en leefbare maatschappij. Er bestaan reeds verschillende voorbeelden van hoe digitale platformen en technieken hieraan kunnen bijdragen. Maatschappelijke veiligheid, mobiliteit, zorg, klimaat en wonen, participatie, kleinhandel: allemaal beleidsdomeinen waar we met het doordacht inzetten van ICT kunnen werk maken van een beter beleid’.

Provincie streekmotor van digitale samenwerking

Om min of meer het overzicht te behouden over wat er allemaal mogelijk is en om een strategie uit te zetten is expertise nodig die het gemeentelijk niveau overstijgt.

‘Vlaams-Brabant heeft veel troeven om zich goed te positioneren in de race naar smart. In onze provincie wonen en werken veel mensen die voorop lopen in hun vakgebied, er zijn veel mensen die beweging en dynamiek willen creëren, we hebben sterke kennisinstellingen en spitsbedrijven en vernieuwende verenigingen of dienstencentra. Dat vormt samen een ongelooflijke kracht en rijkdom aan talent, die we kunnen aanboren en moeten ondersteunen. Daarom moeten we met de steden en gemeenten, met de provincie en met de andere besturen uit Vlaams-Brabant een samenwerkingsverband opzetten. Dat zou voldoende expertise, beleidsinzicht en financiële middelen moeten bijeenbrengen om gewapend te zijn in de wedloop naar een ontwikkeling als ‘smart city’ of ‘smart region’, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Ook voor lokale besturen biedt de digitale transformatie heel wat kansen. Het concept van een ‘smart city’ of een ‘smart region’ klink als een lokroep waar niet aan te weerstaan valt. Slimme steden en regio’s zetten digitale technologie in om hun beleid te onderbouwen en bij te dragen aan een meer menselijke en leefbare maatschappij’.