Samenwerking tussen overheden: de stap naar efficiënter bestuur

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2012
Samenwerking tussen overheden: de stap naar efficiënter bestuur

Van overheden wordt verwacht dat ze hun rol en verantwoordelijkheid opnemen voor de behoeften uit de samenleving. Daartegenover staat dat de overheden, de lokale overheden in het bijzonder, in een situatie zijn terecht gekomen waarin de beschikbare middelen beperkter worden. Daarom is het nodig die overheid zo efficiënt en zuinig mogelijk te organiseren. Dat kan door betere afspraken en samenwerking tussen de overheden onderling.