Vlaams-Brabant en Brussel - Autonomie vs. samenwerking

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2014
Vlaams-Brabant en Brussel - Autonomie vs. samenwerking

Vlaams-Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaan sedert 20 jaar ieder hun weg. Beide regio’s zoeken elk op zich oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen, zoals mobiliteit, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, veiligheid en andere. Geografisch blijven Vlaams-Brabant en Brussel evenwel in elkaar geklonken. Sociologisch zijn er tussen de twee regio’s veel verbanden, is er een wisselwerking die beduidend verder gaat dan die tussen buurprovincies. Belangrijke uitdagingen zijn niet te beantwoorden als er volledig naast elkaar of tegen elkaar wordt gewerkt.

In het eerste deel van zijn toespraak gaat de provinciegouverneur na waar de verwevenheid tussen de Vlaams-Brabantse en Brusselse samenleving het sterkst is en brengt hij in kaart welke vormen van overleg en samenwerking reeds functioneren. In het tweede deel van zijn toespraak onderzoekt hij voor welke gezamenlijke uitdagingen beide regio’s staan en langs welke weg Vlaams-Brabant en Brussel het best komen tot constructief overleg en tot goede afstemming.