Brandweer

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Brandweer

Toezicht op de brandweer

Als gouverneur houd ik toezicht op de brandweerdiensten binnen de provincie. Samen met de provinciale Dienst Brandweer controleer ik of de gemeentebesturen de regelgeving terzake respecteren, houd ik toezicht op bevorderingen van het brandweerpersoneel en stel ik de gemeentelijke brandweerbijdragen vast. In geval van vragen of klachten over de werking van de brandweerdiensten in de provincie, kan je steeds terecht bij de federale Dienst Brandweer.

De brandweerhervorming begeleiden

Vanaf 1 januari 2015 trad de nieuwe brandweerhervorming in werking. Bij deze hervorming worden de 14 verschillende Vlaams-Brabantse brandweerkorpsen effectief verenigd in twee brandweerzones: een zone Oost en zone West. Sinds 2007 opereren korpsen niet meer binnen de gemeentegrenzen, maar geldt het principe van snelste adequate hulp: het korps dat als eerste ter plaatste kan zijn, ontvangt de oproep. Om dit logische principe toe te passen was een hervorming van de organisatie nodig. Vanuit mijn toezichtsfunctie is mijn betrokkenheid bij de lopende hervorming van de brandweerdiensten in de provincie een evidentie. Samen met de andere gouverneurs maak ik van de Conferentie van Gouverneurs gebruik om concrete problemen die op het terrein worden vastgesteld onder de aandacht van de bevoegde minister te brengen.

Meer informatie: 

Dienst Brandweer

Tel. 016 26 78 51

E-mail