Preventie van criminaliteit

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Preventie van criminaliteit

Als voorzitter van de provinciale commissie voor de criminaliteitspreventie breng ik bestuurlijke, politionele en sociale verantwoordelijken en diensten samen om programma's en acties ter voorkoming van misdrijven te stimuleren en te coördineren. Ik opteer te werken gedurende één à twee jaar rond een bepaald veiligheidsthema dat extra aandacht verdient. Zo hebben we gewerkt rond intra-familiaal geweld, veiligheid van jongeren (vb. fuifcoaches), veiligheid van senioren (veilig wonen waaronder brandpreventie, valpreventie en inbraakpreventie) en gauwdiefstalpreventie. We zoeken samen met deskundigen naar een betere aanpak van criminaliteit en informeren over vernieuwende technologieën.

Woninginbraken helpen voorkomen

Het aantal woninginbraken blijft toenemen. Dat brengt een groot onveiligheidsgevoel teweeg bij de burger. Dit is een grote zorg. De emotionele en maatschappelijke kost per inbraak is erg groot. Denk maar aan het slachtoffer (herstellen van de aangebrachte schade, vervangen van de gestolen goederen, inzet slachtofferhulp), aan de inzet van politie en preventie en aan de kosten die gemaakt worden door Justitie. 4.667 € per inbraak zou de gemiddelde en geschatte maatschappelijke kost zijn volgens een Brits onderzoek. Op jaarbasis betekent dit voor onze provincie meer dan 33 miljoen euro!

Verschillende actoren zijn betrokken bij de aanpak van de inbraakproblematiek. Ik wil samen met hen kennis delen en inspireren om te komen tot een nog meer gedreven en gezamenlijke aanpak van het inbraakfenomeen. ‘Veilig wonen’ kan alleen maar als we geïntegreerd en integraal werken. Maar ook de bewoner kan zijn of haar steen bijdragen door zijn woning beter te beveiligen, door alert te zijn en de politie tijdig te verwittigen. Met mijn medewerkers zet ik volop in op het voorkomen van inbraken en het sensibiliseren van de burger tot het nemen van de beste preventiemaatregelen. Kortom, samen kunnen we het verschil maken en het aantal inbraken doen dalen. Daar geloof ik sterk in.

Zorgen voor fietsdiefstalpreventie

Fietsdiefstal is in onze provincie een hardnekkig probleem. Het fietsgebruik wordt sterk gestimuleerd (mobiliteit, milieu, gezondheid), maar dan moet die fietser ook veilig kunnen rijden en de (dure) fiets veilig kunnen achterlaten. Preventiecampagnes maken de fietser alert op het risico om slachtoffer te worden van fietsdiefstal en geven nuttige tips (veilig fietsslot, graveren,...). Er gaat aandacht naar veilige fietsstallingen: is deze goed zichtbaar, goed verlicht, gemakkelijk toegankelijk, controleerbaar (bijv. aanwezigheid van politie, gemeenschapswachten, eventueel camerabewaking, informeel toezicht)?

Als gouverneur spoor ik sedert jaren aan tot het graveren van de fiets met het rijksregisternummer. De eigenaar is gemakkelijk terug te vinden waar, wat teruggave mogelijk maakt. Mijn diensten staan politie en gemeenten bij door het aanbieden van materiaal (graveer- of labeltoestel, fietsregistratiepas, fietsstickers, fietshanger, flyers, …). De website www.gevondenfietsen.be is een online databank met foto’s van teruggevonden fietsen. De burgers kunnen online kijken of ze hun gestolen fiets herkennen. Beheerders verbonden aan politiezones of gemeenten voeren de fietsen in de databank in. Ik ondersteun dit en nodig gemeenten en politiediensten uit om deze website te gebruiken.

Voor actuele informatie over veiligheid

Meer informatie: 

Dienst Maatschappelijke Veiligheid

Tel.: 016 26 78 01

E-mail