Strategische projecten ruimtelijke ordening

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Strategische projecten ruimtelijke ordening

Er lopen in onze provincie verschillende strategische projecten ruimtelijke ordening. Zulke projecten worden gefinancierd door Ruimte Vlaanderen en vertalen het ruimtelijke beleid naar de praktijk.

De strategische projecten willen een antwoord bieden op complexe ruimtelijke uitdagingen. Coördinatie tussen verschillende overheden en partners is hierbij noodzakelijk. Door de hoge samenwerkingsnood sluiten de projecten nauw aan bij de coördinatieopdracht van de gouverneur. Voor drie strategische projecten heb ik het voorzitterschap opgenomen: Demer- en Laakvallei, Regionet en Groene Noordrand.

Het provinciebestuur speelt ook een actieve rol in het project van de Zennevallei, het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen, Horizon en De Merode.

De projecten hebben allemaal ruimtelijke ordening als rode draad, maar de inhoudelijke werking van de projecten verschilt. Het project Regionet gaat in het arrondissement Leuven na hoe we toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen meer kunnen concentreren op goed ontsloten en bereikbare locaties (mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling).

Groene Noordrand zet in de regio Asse-Grimbergen in op een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw.

 

In de Demervallei wordt in het kader van SIGMA gewerkt aan waterveiligheid en natuurontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de recreatieve ontsluiting van het gebied tussen Diest en Werchter. Het gewestelijk RUP Demervallei wordt in de loop van 2019 afgerond.