Wapenvergunningen afleveren

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Wapenvergunningen afleveren

Het verzekeren van de veiligheid is een kerntaak van de overheid en enkel de overheid beschikt over het geweldsmonopolie. Als gouverneur sta ik achter een correcte toepassing van de nieuwe wapenwet die een betere opspoorbaarheid van de in omloop zijnde wapens en een beperking van het individueel wapenbezit vooropstelt.

In principe zijn alle vuurwapens en de bijbehorende munitie vergunningsplichtig. Dit betekent dat een particulier slechts een wapen kan hebben als hij hiervoor een vergunning heeft. Behalve voor jagers en sportschutters, is wapenbezit zeer strikt beperkt. Vooraleer een vergunning te verlenen, gaan mijn diensten na of diegene die een aanvraag indient, voldoet aan de voorwaarden gesteld in de wapenwetgeving. Er wordt, in samenwerking met de lokale politie en het parket, een grondig onderzoek gevoerd. Indien deze partners een gunstig advies verlenen en indien de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, krijgt hij een vergunning. De aanvraag van de persoon die niet voldoet, wordt geweigerd. Vijfjaarlijks wordt er gecontroleerd of de wapenbezitter nog voldoet aan de voorwaarden van de wapenwet, zo niet kan de vergunning geschorst/ingetrokken worden.

Een gelijkaardige procedure wordt gevolgd voor erkenningen van wapenverzamelaars, wapenhandelaars en schietstanden. Er wordt ook hier nagegaan of de aanvrager voldoet aan de wettelijk voorziene veiligheidsvoorwaarden.