Alcohol- en gordeldrachtcontroles in september

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Alcohol- en gordeldrachtcontroles in september

In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op gordeldracht.

De provincie Vlaams-Brabant pakt de belangrijkste ongevalsoorzaken aan. Daarom voeren de lokale en federale politiediensten in september, op vraag van de provinciale overheid, acties uit die rijden onder invloed en rijden aan een overdreven of onaangepaste snelheid  tegengaan.

Rijden onder invloed blijft immers een belangrijke onveiligheidsfactor. Bij 10,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2014 in Vlaams-Brabant voordeden is er sprake van alcoholgebruik. September is een piekmaand voor verkeersongevallen met gewonden.

‘Uit de gordeltellingen van 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt duidelijk naar voren dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. Nochtans is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. De gordel beschermt de inzittenden bij een ongeval. Zelfs een botsing aan lage snelheid, zoals 20 km/u, kan zonder gordel dodelijke gevolgen hebben’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In september gaan de politiediensten ook extra controleren op de gordeldracht en in het bijzonder in zone 30. Want in 2012 droeg 76,7% van de bestuurders in Vlaams-Brabant de gordel in zone 30. Dit is merkelijk minder dan op wegen met een hogere snelheidslimiet. Dit lage percentage kan verklaard worden doordat bestuurders het risico op een ongeval onderschatten.

2015-08-24