De inzet van vrijwilligers voor lokale veiligheid

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

De inzet van vrijwilligers voor lokale veiligheid

Samen met de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg, met de algemene directie veiligheid en preventie van de FOD Biza en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, hebben we op de studiedag van maandag de meerwaarde van het actief betrekken van vrijwilligers bij de veiligheidszorg aangetoond.

Veiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen, overheid, politie en de burger. Waar vertrouwen leeft tussen de mensen onderling en de lokale besturen, groeien er mooie gezamenlijke initiatieven om het welzijn en de veiligheid te verhogen. De traditionele opvatting dat de politie of de overheid elk probleem kan en zal oplossen, is niet meer van deze tijd. Ook de burger betekent een belangrijke steun.

In Vlaams-Brabant stimuleer ik al jaren de lokale besturen om te werken met vrijwilligers om de veiligheid te verhogen, voornamelijk op het vlak van burenbemiddeling en diefstalpreventie. Op dit moment zijn er meer dan 90 vrijwillige burenbemiddelaars actief in Vlaams-Brabant die de politie en de gemeenten ondersteunen en vooral de buren helpen om de communicatie te herstellen. Daarnaast zetten 19 actieve vrijwillige diefstalpreventieadviseurs zich elke dag in voor de medeburger. Met hun deskundig advies en onder leiding van de politie of preventiewerker, adviseren zij de burger zodat de woning goed beveiligd kan worden tegen inbraak.

Ik vind dat je voldoende moet investeren in veiligheid om sociaal samenleven mogelijk te maken; en genoeg moet investeren in een sterke en warme samenleving om een goede voedingsbodem voor veiligheid te hebben. Met veiligheid is het zoals met gezondheid. Hoe sterker en welvarender een regio is, hoe langer de mensen gezond leven. Ons streven naar veiligheid moeten we in het teken plaatsen van het streven naar welvaart in een sociaal sterke regio en naar de vrije ontwikkeling van mensen. Investeren in onderwijs en opleiding, in werk en welvaart, in zorg en samenhorigheid, in de leefbare publieke ruimte. Dat vormt misschien de beste humus waarop veiligheid en vrijheid kunnen bloeien. Het draait om zorg voor veiligheid: veiligheid inbouwen is minstens zo belangrijk als onveiligheid bestrijden. Leefbaarheid en veiligheid gaan hand in hand

2019-11-29