In gesprek over droogte met VOKA Vlaams-Brabant en een aantal bedrijven uit de regio

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

In gesprek over droogte met VOKA Vlaams-Brabant en een aantal bedrijven uit de regio

Derde droge zomer op rij

De droogte van de voorbije zomers heeft ons er met de neus op geduwd: we zijn momenteel onvoldoende voorbereid op periodes van langdurige droogte. Vlaanderen heeft daarom een droogte- en wateroverlastplan uitgewerkt dat de komende jaren verder vorm zal krijgen. Er zijn intussen Vlaamse en provinciale droogtecommissies: zij volgen de situatie van nabij op en nemen indien nodig maatregelen om water te besparen.  Zo werd ook deze zomer in onze provincie een captatieverbod uitgevaardigd op de onbevaarbare waterlopen in onze provincie.

Gevolgen voor de bedrijfswereld

Voor bedrijven kan droogte een serieuze impact hebben. Heel wat bedrijven zijn sterk afhankelijk van water in hun productieprocessen. Een tekort aan water kan leiden tot een productiestop en duurdere productiekosten. Te lage waterstanden op waterlopen waarin een bedrijf haar afvalwater of koelwater loost kan leiden tot een beperking op de mogelijkheid om te lozen en aangepaste lozingsnormen. Om een beeld te krijgen van de mogelijke impact van droogteperiodes met waterschaarste en captatieverboden op bedrijven, heeft Voka in april 2019 een bevraging gedaan. Hieruit bleek dat het merendeel van de bedrijven nog geen risico-analyse maakte, noch beschikt over noodoplossingen of al zocht naar alternatieven. Uit de reacties van de bedrijven bleek er ook een grote nood aan informatie.

VOKA Vlaams-Brabant wijdde daarom op 23 oktober een ontbijtsessie aan het thema droogte: ‘hoe omgaan met droogte ?‘

 Ik lichte toe hoe de Vlaamse en provinciale droogtecommissies werken en welke maatregelen we zoal kunnen nemen om ons weerbaarder te maken tegen waterschaarste en wateroverlast. Wateroverlast en watertekorten zijn allebei terug te brengen tot de hoge verhardingsgraad in onze regio. Ontharden en het bevorderen van infiltratie van regenwater zijn dan ook een essentiële eerste stap, waar we de komende jaren maximaal op moeten inzetten. De bekkencoördinatoren Jan Vanvelk (Demerbekken) en Katrien Piessens (Dijle-Zennebekken) gingen in op het Vlaamse actieplan droogte en wateroverlast en gaven voorbeelden van mogelijke oplossingen.

We gingen in dialoog met de aanwezige bedrijven over hun kwetsbaarheid voor droogte en welke maatregelen ze eventueel nu al nemen.  Zo verving SES zijn koeltoren door een droogkoel-systeem.  Allnex investeerde in het ontharden van hun parkeerterreinen. Ook de luchthaven in Zaventem bekijkt hoe ze in de toekomst kunnen inzetten op ontharding. Een aantal bedrijven gaven aan niet meteen oplossingen te zien omwille van de nood aan zeer zuiver water en/of het niet kunnen produceren met minder water (in de voedingssector en plantenteelt bv.). Zo laat de voedselveiligheid in bepaalde gevallen niet toe om te werken met niet-leidingwater. De bedrijven gaven ook aan te botsen op wettelijke bepalingen om water onderling te kunnen uitwisselen.

Het is goed om zien dat er bij de aanwezige bedrijven al duidelijk over wordt nagedacht en men creatief naar oplossingen wil zoeken. We hopen dat VOKA met haar leden er verder mee aan de slag gaat de komende maanden en waar we kunnen ondersteunen we graag met informatie of kunnen we mee zoeken welke wettelijke bepalingen in het licht van de droogteproblematiek verfijningen of aanpassingen vragen.

2019-10-25