Minimale dienstverlening in de gevangenissen

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Minimale dienstverlening in de gevangenissen

Als provinciegouverneurs hebben wij een rol te spelen wanneer een staking kan leiden tot een situatie waarin de noodzakelijke verzorging of beveiliging in het gedrang komt. We doen dat bv. bij een staking in ziekenhuizen, rusthuizen of welzijnsinstellingen: dan zorgen we ervoor dat er voldoende personeel is voor de noodzakelijke zorgen.

Ik ben mij bewust van de noodzakelijke balans die er dient te zijn tussen enerzijds het kunnen uitoefenen van het stakingsrecht van eenieder en anderzijds het waarborgen van de nodige zorgen, waar ook gedetineerden recht op hebben.

De kwestie van een minimale dienstverlening in de gevangenissen laat mij niet onberoerd.

Gedetineerden hebben recht op de nodige medische en hygiënische zorgen, een dagelijkse wandeling en contacten met de buitenwereld. De penitentiair beambten, klagen de precaire personeelsbezetting, de infrastructurele tekortkomingen en de overbevolking in de gevangenissen aan. Terecht vragen ze om hier dringend werk van te maken, maar dat staat de invoering van een minimale dienstverlening niet in de weg.

Al sedert verschillende jaren ligt de vraag naar een minimale dienstverlening in de gevangenissen ter discussie. Gedetineerden zijn willens nillens partij in deze sociale conflicten, omdat ze daar ongewild de gevolgen van dragen.

Daarnaast wordt al twintig jaar aangekaart dat het niet normaal is dat de politiediensten de gevangenissen draaiende houden tijdens lange stakingen. Dat behoort niet tot de taken van de politie, die ook wordt geconfronteerd met een (soms grote) onderbezettingsgraad. De politie kan op dat moment niet de dienstverlening garanderen waar de samenleving recht op heeft.

Het verhaal van de minimale dienstverlening gaat in de eerste plaats over het zoeken naar een balans tussen het stakingsrecht en het vrijwaren van de rechten op een correcte behandeling van de gedetineerden. Het gaat over investeren in menselijk kapitaal zowel aan de kant van de gedetineerden als aan de kant van de personeelsleden die zich dagdagelijks met hen bezig houden.

Ik heb mij als gouverneur geëngageerd in de werkgroep minimale dienstverlening. Ik heb alle begrip voor de verschillende kanten van het verhaal. Er is met geduld gewerkt aan voorstellen rond mogelijkheden tot opvordering, die rekening houden met ieders belang.  Een redelijke oplossing om, zoals in verschillende andere sectoren, afspraken te maken over het garanderen van een minimale dienstverlening in de gevangenissen, moet mogelijk zijn. Ik hoop dat die er op korte termijn kan komen.

2020-01-28