Overlegplatform buitendiensten op bezoek in de Kluizerij in Affligem

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Overlegplatform buitendiensten op bezoek in de Kluizerij in Affligem

Jaarlijks zit ik samen met de directeurs en diensthoofden van de Vlaamse administraties  en provinciale diensten. De bedoeling is de afstemming onderling te vergemakkelijken en nieuwe evoluties binnen de werking van de overheden op te volgen. We bezoeken op deze netwerkdag ook telkens een project waar verschillende overheden aan samenwerken. Op 6 december was dat het strategisch project van Erembald tot Kravaalbos.

Het overlegplatform nam dit jaar het nieuwe regeerakkoord en de beleidsnota’s onder de loep. De belangrijkste accenten per beleidsdomein werden overlopen en we bespraken de kansen en uitdagingen op vlak van samenwerking en integraal werken tussen overheden onderling.

In de namiddag kregen we een blik achter de schermen van  het project van Erembald tot Kravaalbos. We haalden een frisse neus in het Kluizenbos, een tot 2018 niet toegankelijk stukje natuur aan de Kluizerij in Affligem. Het maakt deel uit van het landschap van Erembald tot Kravaalbos: een landschappelijk waardevol gebied met sterke natuurwaarden en een rijk historisch en cultureel erfgoed op de provinciegrens met Oost-Vlaanderen. Sinds 2010 werken de twee provincies, vier gemeenten en drie regionale landschappen samen met Vlaamse overheden om de kwaliteiten van de open ruimte te vrijwaren en haar potenties ten volle uit te spelen op het vlak van zachte recreatie, toerisme, loka­le economie en duurzame landbouw.

2019-12-06