Provinciegouverneur bemiddelt in Tienen

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Provinciegouverneur bemiddelt in Tienen

De gemeenteraad van Tienen heeft in zitting van 26 februari 2015 de structurele onbestuurbaarheid vastgesteld met 17 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 5 onthoudingen. Met zijn brief van 27 februari 2015 aan de minister-president en de minister van Binnenlands Bestuur werd de Vlaamse regering hiervan op de hoogte gebracht. Minister Homans heeft de provinciegouverneur verzocht om te bemiddelen.

Sinds een tweetal jaar voorziet de wetgeving in een procedure om de bestuurbaarheid in de gemeenten te herstellen wanneer zij geconfronteerd worden met instabiliteit in het college van burgemeester en schepenen en het college niet meer kan rekenen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden. Volgens deze procedure, beschreven in artikel 47bis van het gemeentedecreet, komt de provinciegouverneur aan zet wanneer de Vlaamse regering in kennis wordt gebracht van de stemming in de gemeenteraad.

Met toepassing van artikel 47bis van het gemeentedecreet heeft de minister van Binnenlands Bestuur Homans de gouverneur verzocht om te bemiddelen in Tienen tussen de coalitiepartners en haar op de hoogte te brengen van het resultaat ervan. In het kader van deze bemiddelingsopdracht zal provinciegouverneur Lodewijk De Witte volgende week met de burgemeester, de schepenen, de fractieleiders in de gemeenteraad van sp.a en CD&V, alsook met de lokale partijvoorzitters van deze partijen een eerste reeks gesprekken voeren om na te gaan of de plooien kunnen glad gestreken worden.

2015-03-20