Studiedag ”Preventie en Cybercriminaliteit”

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Studiedag ”Preventie en Cybercriminaliteit”

Op 18 december 2019 organiseerde de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie (PCC) een studiedag over  “Preventie van cybercriminaliteit”. Als voorzitter van de PCC verwelkomde ik de deelnemers.

De studiedag was erop gericht politie, lokale overheden, parketten en preventiediensten te stimuleren en inspireren om de burger te sensibiliseren. Ook een uniforme manier van informeren rond preventie van cybercriminaliteit stond op de agenda.

We kunnen er de laatste jaren immers niet meer omheen: de technologische vooruitgang,   de verwevenheid met informaticatoepassingen en het internet in al onze leefdomeinen kenden een exponentiële groei.

Waar er 40 jaar geleden nog amper computers ter beschikking waren voor persoonlijk gebruik zijn ze vandaag niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Ook het crimineel gedrag evolueert. Criminelen ontwikkelen voortdurend nieuwe methodes en dringen zo binnen in onze persoonlijke levenssfeer en lichten ons op via het internet.

Om onze partners op weg te helpen heeft de PCC samen met de dienst maatschappelijke veiligheid preventiefiches opgesteld. De preventiefiches bevatten onder meer een beschrijving, de frequentie, de gevolgen, richtlijnen omtrent sensibilisering, welke organisaties zich bezighouden met het fenomeen en waar je terecht kan voor ondersteuning …

Daarnaast kregen we op de studiedag een beter zicht op de cijfers rond cybercriminaliteit in onze provincie en op de financiële gevolgen die deze criminaliteitsvorm met zich meebrengen. Het Centrum voor Cybersecurity België en Child Focus kwamen, twee belangrijke partners inzake preventie van cybercriminaliteit, aan bod. Ook gemeenten  en politiezones die een interessant preventiebeleid inzake cybercriminaliteit vorm hebben gegeven stelden hun best practices voor.

Cybercriminaliteit is een zeer complex probleem, waarbij veel maatschappelijke factoren een rol spelen. Vanuit sociologisch perspectief kun je je bijvoorbeeld afvragen waarom we online zo anders met elkaar omgaan. Vanuit psychologisch perspectief is het interessant om te weten waarom mensen relatief snel in online fraude trappen. Vanuit pedagogisch perspectief moet er worden nagedacht hoe we onze kinderen kunnen beschermen in de online wereld … Een multidisciplinaire aanpak is dus noodzakelijk.

Cybercriminaliteit is een probleem dat we met z’n allen moeten aanpakken.

Meer informatie:

De fiches zijn hier raadpleegbaar

2019-12-18