TERUG- EN VOORUITKIJKEN

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

TERUG- EN VOORUITKIJKEN

In mijn toespraken voor de provincieraad ging ik gewoonlijk in op één beleidsuitdaging. Dit maal laat ik mijn gedachten gaan over uiteenlopende thema’s. Nu ik het Vlaams-Brabants bestuur verlaat, blik ik terug op de voorbije 25 jaar en kijk ik meteen ook vooruit: Welke zijn de sterkste troeven van Vlaams-Brabant en hoe kunnen we die nog beter uitspelen?

Onze provincie kende en kent een sterke groei en een grote welvaart. Om deze te vrijwaren en te versterken, zie ik een aantal uitdagingen.

In de eerste plaats moeten we blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven, in sociaal engagement.

Vlaams-Brabant moet ook ambitieuze lange termijndoelen durven vooropstellen en consequent volhouden om die te bereiken. Dat geldt uiteraard voor de grote zorgen van morgen: mobiliteit, klimaat, betaalbaar wonen …

Dit zal ons maar lukken als sterke lokale besturen en een sterk streekbestuur een tandem vormen. Beiden moeten nog sterker op elkaar inspelen. Meer decentraliseren maakt mogelijk om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te laten samenwerken.

De besturen staan niet alleen. Meer participatie van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-Brabant kan de bevolking, de civiele maatschappij, het middenveld sterker betrekken bij het beleid.

We staan niet alleen in de wereld. Zeker in Vlaams-Brabant kunnen we niet naast de internationalisering kijken. Onze provincie haalt daar veel voordeel uit en kan nog sterker worden door open te staan voor verschillen.

Tot slot moeten we veel zorg blijven besteden aan veiligheid. Zich veilig voelen is noodzakelijk voor het vertrouwen om de grote zorgen van morgen het hoofd te bieden.

We hebben in Vlaams-Brabant de enorme troef dat talenten van veel horizonten elkaar vinden. Met overheden, bedrijven, verenigingen en sociale instellingen moeten we coalities smeden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen.

2019-10-01
Meer informatie: