Over opleiding, arbeidsmarkt en welvaart

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2013
Over opleiding, arbeidsmarkt en welvaart

Opleiding, arbeidsmarkt en welvaart liggen in elkaars verlengde. Hoe beter Vlaams-Brabant daarop presteert, hoe meer kansen haar inwoners zullen hebben om een goed leven uit te bouwen. De belangrijkste hefbomen voor zowel het onderwijs-en arbeidsmarktbeleid liggen bij de Vlaamse en federale overheid. Maar ook het provinciebestuur en de gemeentebesturen kunnen op een aantal punten bijdragen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod naar werk in Vlaams-Brabant.