Veiligheid door een andere bril bekeken

Publicatie

Deze tekst wordt niet getoond

2007
Veiligheid door een andere bril bekeken

In mijn toespraken voor de provincieraad keer ik om de zoveel jaren terug naar een onderwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met één van de kerntaken van een provinciegouverneur: de veiligheid van de bevolking. In 1996 sprak ik over het drugsprobleem in Vlaams-Brabant. In 1999 stelde ik een geheel van initiatieven en acties voor om de verkeersveiligheid te verhogen. In 2002 hield ik een pleidooi voor een betere bestuurlijke handhaving van allerhande regels die belangrijk zijn voor de ordening van het samenleven. Dit jaar keer ik terug naar het thema veiligheid, met de opzet om veiligheid door een andere, niet-politionele bril te bekijken.