Burenbemiddeling

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Burenbemiddeling

Als provinciegouverneur vind ik het belangrijk dat burgers zich goed voelen in hun buurt. Buren ergeren zich vaak in kleine dingen. Sommigen vragen mij om tussen te komen of om de politie (of burgemeester) aan te manen een initiatief te nemen. De conflicten gaan vooral over geluidsoverlast (vb. blaffende hond), tuin- en erfafscheiding, vuilnis of rommel, hinder bij het parkeren, …. Ze verzieken de sfeer in de buurt.

Ruzies via politie of de vrederechter laten beslechten, is niet altijd mogelijk of zorgt niet voor een blijvende oplossing. Daarom ondersteun ik elk initiatief van burenbemiddeling om de communicatie tussen buren te herstellen. Gemeentebesturen en andere organisaties zijn vaak vragende partij om een lokaal project op te richten waar burgers terecht kunnen voor burenbemiddeling. Politiezones en gemeentediensten kunnen vrijwilligers rekruteren en ze gratis inschrijven in de opleiding burenbemiddeling die we jaarlijks aanbieden.

Het draaiboek burenbemiddeling is een leidraad voor initiatiefnemers (gemeente, OCMW, CAW, huisvestingsmaatschappijen ...) die met burenbemiddeling willen starten. Dit laagdrempelig en gratis aanbod helpt buren hun conflicten aan te pakken met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar. Dit heeft een positief effect op de buurt, de politie wint tijd zodat ze andere taken kan opnemen, en Vlaams-Brabantse burgers komen zo op een positieve manier met elkaar in gesprek.

Meer informatie: 

Dienst Maatschappelijke Veiligheid

Tel. 016 26 78 41

E-mail