De verkeersveiligheid bevorderen

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

De verkeersveiligheid bevorderen

Veilig Vlaams-Brabant begint in uw straat

Elke Vlaams-Brabander leeft graag in een veilige en leefbare straat. Een straat waar fietsers en voetgangers ruimte krijgen en waar jong en oud hun weg vinden. Een straat waarin automobilisten aan een aangepaste snelheid rijden en rekening houden met kwetsbare weggebruikers. U vindt dit vanzelfsprekend ?  Wij ook.  Ook u als burger hebt in het verkeer een belangrijke rol. En niet alleen in uw eigen straat. Als iedereen de spelregels kent en ze ook toepast, kunnen we samen elke straat in Vlaams-Brabant nog verkeersveiliger maken. Ik licht u kort toe hoe we daaraan werken.

We steken de koppen bij elkaar

De provinciegouverneur ondersteunt en coördineert het verkeersbeleid en nieuwe initiatieven met het oog op een betere verkeersveiligheid. We denken in het Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid samen met vertegenwoordigers van gemeenten, politiediensten, onderwijs, federale en regionale verkeersorganisaties na hoe we in Vlaams-Brabant ervoor kunnen zorgen dat er minder verkeersongevallen gebeuren en minder verkeersslachtoffers vallen. We houden nauwlettend de evolutie van de ongevalscijfers in de gaten.   We richten onze pijlen op de belangrijkste ongevalsoorzaken in het verkeer.   Rijden onder invloed of met een overdreven of onaangepaste snelheid zijn immers levensgevaarlijke gedragingen.  Ook het gebruik van de gordel als eenvoudig en efficiënt persoonlijk beschermingsmiddel in de wagen moedigen we aan. 

Laagvliegers signaleren we op onze radar  

Wie te snel rijdt, brengt zichzelf en anderen in gevaar. Hiervoor willen we de pakkans voor laagvliegers vergroten door de invoering van Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) op gemeente- en gewestwegen te realiseren samen met de Vlaamse overheid, gemeenten en politiezones. Hiertoe ondersteunen we de politiezones met de aankoop van een centraal gestationeerde server waarop de politiediensten vaste ANPR-installaties kunnen aankoppelen. Daarnaast blijven we samen met de lokale en federale politiediensten ook bemande snelheidscontroles mee coördineren.

‘Roze olifanten’ plukken we van de weg

We willen iedereen overtuigen dat rijden onder invloed van alcohol of drugs niet kan. Dus organiseren we samen met de politiediensten gedurende zes maanden per jaar controles op rijden onder invloed. Met het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’ nodigen we iedereen in Vlaams-Brabant uit om nuchter te rijden. 

Voor actuele informatie over veiligheid