Overlegplatform Vlaamse buitendiensten

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Overlegplatform Vlaamse buitendiensten

De provinciegouverneur roept geregeld een overlegplatform van Vlaamse buitendiensten in de provincie samen. De doelstellingen van het overlegplatform zijn de volgende:

  • Onderlinge contacten leggen
  • Nieuwe evoluties binnen de werking van de Vlaamse administraties opvolgen (bv. omgevingsvergunning, werking cel VIP …)
  • Voeling houden met dossiers en planning van buitendiensten van de Vlaamse overheid
  • Zicht houden op de relatie met de lokale besturen
  • Samen oplossingsgericht werken
  • Concrete afspraken maken over een betere afstemming

De verschillende gedeconcentreerde diensten komen één keer per jaar samen. Er wordt telkens ingezoomd op een bepaald onderwerp. Zo kwamen in 2016 het vluchtelingenbeleid aan bod en de strategische projecten ruimtelijke ordening. Thema’s die al aan bod kwamen: vluchtelingenbeleid, integraal werken, strategische projecten, samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en ouderenzorg.

Meer informatie: 

Katty Wouters

Tel. 016 26 70 80

E-mail

Gerelateerde taken