Waken over een veilige jacht

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Waken over een veilige jacht

Erkennen van de bijzondere veldwachter

Wildbeheereenheden (W.B.E.'s) en particulieren die kunnen aantonen dat ze een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 hectare, overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen (bijv. parkgebied) alsook houders van het visrecht, kunnen bij mij een verzoek indienen tot erkenning van een bijzondere veldwachter. Mijn medewerkers onderzoeken of de kandidaat bijzondere veldwachter voldoet aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder andere de voorgeschreven opleiding volgen en de garantie bieden op een correcte wijze zijn functie uit te oefenen. De erkenning geeft hem immers de bevoegdheid om proces verbaal op te stellen.

Jachtverloven en –vergunningen verlenen

Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen, moet een jachtverlof of een jachtvergunning hebben. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen. Wie een geldig Vlaams jachtverlof heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor genodigden die niet in het Vlaamse gewest wonen. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen. Het afleveren van jachtverloven en –vergunningen en het neerleggen van jachtplannen is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Deze taken werden opgedragen aan de arrondissementscommissarissen, hierin administratief ondersteund door de Dienst van de gouverneur – cel Jacht.

Meer informatie: 

Erkenning bijzondere veldwachter

Verantwoordelijke: Kaat Boon (arrondissementscommissaris)

Contactpersoon: Els Saerens

Tel. 016 26 78 45

E-mail

Jachtverloven en -vergunningen

Verantwoordelijke: Michel Cornelis (arrondissementscommissaris)

Tel. 016 26 78 07

E-mail